Sản phẩm bán chạy
DELL GX745 C2D DESKTOP
Giá: Liên hệ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
DELL GX745 uSFF DC
Giá: Liên hệ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Optiplex 980 SFF
Giá: 5.600.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Optiplex 790 SFF
Giá: 5.000.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Vostro 260S
Giá: 6.000.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
IBM-Lenovo Thinkcentre M90p
Giá: 4.600.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
HP DC 7900
Giá: 2.300.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
HP Compaq 6000 Pro SFF
Giá: 1.550.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
HP Compaq 6200 Pro SFF
Giá: 4.800.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.0 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 240.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E8300 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 215.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E8200 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 200.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6400 (2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 70.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6300 (2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 60.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E4600 (2M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Giá: 55.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Giá: 50.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E4400 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Giá: 45.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E4300 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Giá: 30.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Pentium® Processor E2180 (1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Giá: 20.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6420 (4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 70.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 75.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6750 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 100.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6850 (4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: 105.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E7200 (3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 90.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E7300 (3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 105.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E7400 (3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 110.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: 135.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Intel® Core™2 Duo Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
Giá: 90.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Optiplex 760 SFF
Giá: 1.450.000đ
Bảo hành: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Bản đồ
Untitled Document
Thống kê truy cập
Hôm nay :  37
Tổng lượt truy cập : 39711

Màn Hình

Case Đồng Bộ

HP DC 7900
Giá: 2.300.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
HP Compaq 6000 Pro SFF
Giá: 1.550.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
HP Compaq 6200 Pro SFF
Giá: 4.800.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
Dell Optiplex 760 SFF
Giá: 1.450.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
Dell Vostro 260S
Giá: 6.000.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
Dell Optiplex 790 SFF
Giá: 5.000.000đ
Kho hàng: sẵn hàng
Tìm kiếm chuyên sâu
Sản phẩm nổi bật
Dell Optiplex 760 SFF
Giá: 1.450.000đ
Kho hàng: Hết hàng
HP DC 7900
Giá: 2.300.000đ
Kho hàng: Hết hàng
HP Compaq 6000 Pro SFF
Giá: 1.550.000đ
Kho hàng: Hết hàng
HP Compaq 6200 Pro SFF
Giá: 4.800.000đ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Vostro 260S
Giá: 6.000.000đ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Optiplex 790 SFF
Giá: 5.000.000đ
Kho hàng: Hết hàng
Dell Optiplex 980 SFF
Giá: 5.600.000đ
Kho hàng: Hết hàng
DELL GX745 uSFF DC
Giá: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
DELL GX745 C2D DESKTOP
Giá: Liên hệ
Kho hàng: Hết hàng
Hinh ảnh